Informacje o programie

Polski Instytut Dostępności Sensorycznej to instytucja mająca na celu tworzenie przyjaznego, dostępnego środowiska dla osób z trudnościami poznawczymi i niedostosowaniem sensorycznym, spełniająca światowe standardy dostępności i prawo do poszanowania intymności i godności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze względu na stan zdrowia i sposób funkcjonowania.

Jednym z wielu elementów polityki Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej jest tworzenie sieci miejsc przyjaznych sensorycznie dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie deficytów sensorycznych. Osoba taka (lub jej opiekun) dzięki funkcjonowaniu wyszukiwarki miejsc przyjaznych sensorycznie na stronie Instytutu może znaleźć lokalizację, w której zrobi zakupy, odwiedzi kawiarnię, zje obiad w restauracji itp. zgodnie ze swoimi potrzebami sensorycznymi.

Dzięki funkcjonowaniu Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej zostały opracowane kryteria do wydawania Certyfikatów Dostępności Sensorycznej. Właściciele firm, instytucji, różnego rodzaju miejsc użyteczności społecznej mogą określić dostępność sensoryczną swoich placówek, za pomocą kwestionariusza umieszczonego na platformie Instytutu.

Przedsiębiorca po wypełnieniu kwestionariusza, przygotowanego na podstawie światowych standardów i dobrych praktyk, oraz pomyślnym przejściu procesu weryfikacji, otrzymuje unikatowy Certyfikat. Oznacza, że miejsce prowadzonej działalności jest przyjazne osobom z deficytami sensorycznymi. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest pozyskanie nowej grupy klientów z zaburzeniami sensorycznymi, których jest bardzo dużo. Jednocześnie staje się prestiżową placówką odznaczą się wysoką wrażliwością na potrzeby innych, co jest jednocześnie misją Instytutu.

Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mają także możliwość oceniać odwiedzane miejsce, tworząc mapę rankingową miejsc przyjaznych sensorycznie.

Polski Instytut Dostępności Sensorycznej stworzył pierwsze w kraju rekomendacje dotyczące tworzenia przestrzeni przyjaznej sensorycznie. Zespół Instytutu to grupa czołowych specjalistów, terapeutów oraz wykładowców akademickich, którzy działają na rzecz poprawy jakości życia, oraz wspierania rozwoju osób z deficytami sensorycznymi.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zaproponowanej platformy!
Zarząd Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej


Kontakt Dołącz do programu

   
Tryb ciemny Resetuj
Dostępność dla niepełnosprawnych